مرحوم حاج امیر جندقیان

 پنجشنبه عصر حاج امیر جندقیان هم از میان ما رفت.

خداوند رحمتش کند.مرد متین و با اخلاقی بود.ضمن عرض تسلیت به خاندان محترم جندقیان ،غم از دست دادن پدر را به همسر مکرمه برادرم حاج مجید نیز تسلیت گفته واز خداوند منان برای ان مرحوم طلب غفران دارم.

/ 1 نظر / 20 بازدید
خدمتی

برای ایشان غفران الهی وبرای بازماندگان صبرواجرخواهانم.