آخرین عکسها در آخرین روز دانشگاه

 

 

مانمی مانیم و عکس می ماند

گردش روزگار بر عکس است

 

 

/ 2 نظر / 56 بازدید
وحید

باذیذن این عکس یاددومطلب اغتادم زگهواره تاگوردانش بجوی ودومی هم باشرمندگی :مدرسه پیرمردها

دلداده

سلام خیلی ممنون