زیرکی

در یک کتاب میخوندم که:

شخصی از روستایی عبور میکرد .چشمش به ظرف سفالین قدیمی و با قیمتی در کنار حیاط  یک نفر افتاد .

اتفاقا"گربه ای از درون آن ظرف ،آب  میخورد.آن شخص صاحبخانه را صدا کرد و گفت :این گربه فروشی است؟

صاحبخانه سری کج کرد و گفت:آری

آن مرد گربه را به قیمت نسبتا"بالایی خرید و چند قدم دور شد و دوباره برگشت و به صاحبخانه گفت: اگر اشکالی ندارد آن ظرف سفالین را هم به من بده تا اگر گربه تشنه شد با آن آبش بدهم.

صاحبخانه گفت :شرمنده ام

_چرا؟؟

_چون به واسطه این ظرف تا کنون پنج گربه فروخته ام!!!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید