این هم حال و هوای خانواده حسن در آن ماجرابقلم برادرش محمد

ساعت حدودأ سه و نیم بعد از ظهر بود،از سر کار برگشته بودم و آخرین لقمه های غذا را می خوردم که تلفن زنگ زد،به طرف تلفن رفتم گوشی را برداشتم احمد تمسکی بود می گفت دفترچه حسن را بیاور بیمارستان نقوی گفتم چرا گفت حسن چپ کرده گفتم حسن که ماشین نداشت گفت با ماشین رئیس چپ کرده گفتم چِش شُدَ گفت از کمرضربه دیده در دلم گفتم اِ اِ بلند شدم نگاهم به قاشقم خورد که پر از غذا منتظرم بود لباس پوشیدم و به طرف در حرکت کردم زنم گفت کجا میروی بیا غذاتا بخور گفتم نمیخوام بستنیش خوشمزه تره.درب اتاق حسن را زدم گفتم دفترچه حسن را بده گفت چرا گفتم حالش بهم خورده بردنش بیمارستان ... .وارد بیمارستان شدم حسن را دیدم که روی برانکارت چرخدار خوابیده بود با اطرافیان صحبت کردم فهمیدم از ناحیه ی نخاع کمر آسیب دیده به پایین پایش رفتم او را نگاه کردم او هم مرا نگاه کرد پس از چند لحظه که خودرا به سختی کنترل میکردم به او گفتم پایت را تکان بده او هم تکان داد نفس راحتی کشیدم و روی صندلی بیمارستان نشستم پس از چند روز نسخه ای به من دادند و گفتند از فلان داروخانه اینها را بگیر به فلان داروخانه رفتم کمربندی شبیه زین اسب به من دادند و گفتند این را به کمرش ببندید.
نویسنده: در کوچه های بیدگل [http://bidgoly45.blogsky.com]
/ 2 نظر / 4 بازدید
نگار آشنا

اسلام از شما برای مطالعه آخرین نوشته وبلاگ «نگار آشنا» با عنوان "هزاران دو راهی تو در تو" دعوت میکنم : "...با اینهمه روغنی که میزبان بر سر این غذای بیچاره ریخته است، نه دوغ ترش فایده دارد و نه نوشابه گاز دار، دوای این درد چای داغ است..." با تشکر نگار آشنا: http://lahootian9257.persianblog.ir

بیدگلی حسین

سلام احمد این را درست کن صندلیبیمارستان و در آخر هم .....گفتند این را به کمر کمرش ببند