حسین علیه السلام،عشق،محرم

فدای صداقت اون بیسوادی که وقتی ازش پرسیدند عشق چند حرفه؟

گفت:چهار حرفه!

همه بهش خندیدند!

اما زیر لب زمزمه میکرد:حسین ،حسین...

 

(چیزی تا محرم نمونده. التماس دعا.یاحسین علیه السلام)

/ 1 نظر / 4 بازدید
ح.ج

این ایام برشما تسلیت باد.