انتقال وجه تا 150میلیون ریال به صورت آنی از کارت به کارت شتاب ...

با استفاده از دستگاههای posداخل شعب بانک تجارت ،انتقال وجه به سایر کارتهای عضو شتاب تاسقف 150 میلیون ریال 

بصورت آنی

 

 

فراهم گردیده است.

 

و اما قبلا"

قبلا"باید از حساب خود کشیده و از طریق تکمیل فرم  پایا (سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی) در شعبه مبدا ،مبادرت ورزیده و در بازه زمانی بیش از 2ساعت و 15دقیقه ،این وجه به حساب مقصد واریز میشد .و ای بسا باعث برگشت چک یا ... می گردید !

/ 0 نظر / 42 بازدید