سلیمان نبی( ع) و مورچه

روزی حضرت سلیمان ع مورچه ای را در پای کوهی دید که مشغول جابجا کردن خاک های پایین کوه بود.

 از او پرسید: چرا این همه سختی را متحمل می شوی؟

 مورچه گفت: معشوقم به من گفته اگر این کوه را جابجا کنی به وصال من خواهی رسید و من به عشق وصال او می خواهم این کوه را جابجا کنم.

حضرت سلیمان ع فرمود: تو اگر عمر نوح هم داشته باشی نمی توانی این کار را انجام بدهی.

مورچه گفت: تمام سعی ام را می کنم... حضرت سلیمان ع که بسیار از همت و پشت کار مورچه خوشش آمده بود برای او کوه را جابجا کرد. مورچه رو به آسمان کرد و گفت: خدایی را شکر می گویم که در راه عشق، پیامبری را به خدمت موری در می آ ورد...

/ 4 نظر / 3 بازدید
محسن معتمدی

یا علی[گل]

مسعود تمسکی

سلام جالب بود[گل]

بامختصر ذوق

سلام شکرت خدا که گر به ره عشق میبری پیغمبری به خدمت موری درآوری در پناه خدا سرفراز باشید و سالم

بامختصر ذوق

سلام شکرت خدا که گر به ره عشق میبری پیغمبری به خدمت موری درآوری در پناه خدا سرفراز باشید و سالم