پسر یا دختر

هر وقت صحبت تولد فرزند میشه بعضی ها با شوق زیادی اولین سوالشان قبل از توجه داشتن به سلامتی نوزاد و مادرش اینه که پسره یا دختر؟

وسپس با توجه به تجربه و اندوخته شان و با در نظر گرفتن جو حاکم بر جلسه راجع به خوبی یا بدی پسر یا دختر بحث می کنند.

اما:

پدرم با یک جمله دو کلمه ای راجع به بهتری پسر یا دختر و عروس یا داماد همه را متقاعد میکنه که:

خوبش خوبه

/ 5 نظر / 4 بازدید
محسن معتمدی

[گل]

رهگذر

سلام! واقعا که پدر گرامیتان حرف درستی می زنند! خدا پدر و مادر خوبتون رو حفظ کنه![گل]

ح.ج

سلام هرچیزی خوبش خوبه !

عليرضا

هر چيزي خوبش خوبه البته بستگي داره...

نگین

سلام و درود .. بسیار زیبا .. شد شد نشد نشد .. چه سخته تو هق هق گریه هات نفس کم بیاری و عشقت به یکی دیگه بگه نفس ....