فرزند صالح

"بفرموده معصوم ع: فرزند صالح گلی است از گلهای بهشت"

خداوندا هرخانواده  که فرزند ندارد به ایشان فرزند نیکو عنایت فرما وهرکس فرزند یا فرزندانی دارد سالم و صالحش نگهدار و  سرمایه ای برای دنیا وذخیره ای برای آخرت قرارش بده.آمین

ابوالفضل 8سال وفاطمه 4ماه

/ 2 نظر / 17 بازدید
میم

خدا حفظشون کنه و سایه شما و همسر گرامیتونو بالای سرشون نگه داره

مامان سارا

خداوند در سايه پدر و مادر محفوظشان نگه داره.