خیابان واصف

بالاخره باند دیگر خیابان واصف هم آسفالت شد.من به نوبه خود از کلیه دست اندر کاران و....که توانستند به این آرزوی چند ده ساله !!!مردم جامه عمل بپوشانند،تشکر میکنم. 

/ 3 نظر / 46 بازدید
محسن معتمدی

تشکر تشکر

علوی

می گفتی ما هم بیاییم به استقبال شما. بلای ایدئولوژی را بررسی کرده ام. نظر بدی ممنونم میشم.

ایمانی

احمد جان سلام همانگونه که خرمشهر را خدا آزاد کرد بلوار واصف را محسن با و بلاگش آسفالت کرد.