کاربردهای مختلف " مردن " در فرهنگ ما

کاربردهای مختلف " مردن " در فرهنگ ما !!
 
برو بمیر : برو گمشو !
 
بمیرم برایت : خیلی دلم برایت می سوزد !
 
می میرم برایت : عاشقتم !
 
می مردی ؟ : چرا کار را انجام ندادی ؟
 
مردی ؟ : چرا جواب نمی دهی ؟
 
نمردیم و ... : بالاخره اتفاق افتاد !
 
مردیم تا ... : صبرمان تمام شد !
 
مرده : بی حال !
 
مردنی : نحیف و لاغر !
 
مردم : خسته شدم!
من بمیرم ؟ : راست می گویی
/ 2 نظر / 5 بازدید
رهگذر

سلام! خیلی جالب بود! موفق باشید!