تبریک دو تولد

دو تا عباس تو فامیل داریم.

یکی پسر داداشم حاج مجید ویکی پسر خاله ام عباس عرفاتی.

جالب اینکه هر دو با سه سال فاصله متولد  (پنجم اسفند) هستند.

به هر دو تولدشان را تبریک میگم و امیدوارم  توی عروسی هر دو به زودی رویشان را ببوسم.قلب

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید

سلام ببینم پسر عمه جزو فامیل نیست؟ برادر پسر عمه