علی اکبر واثقی هم ...

(عکس از وبلاگ صدیق ارجمند حاج علیرضا بنی هاشمی- مهاجر بیدگلی)

خدایش رحمت کند .

بسیار ساده وصمیمی بود.

واژه های غرور و کبر و دروغ و کینه توزی و... در قاموس زندگیش وجود نداشت.یک رگ خویشاوندی هم با هم داشتیم.

زن داییم عمه اش بود.

عاشق امام حسین ع بود. شب های هیئت ،حمل پایه علم با او بود . این افتخار را با هیچ چیز عوض نمی کرد.باور کنید در حال نوشتن این مطالب اشک در چشمانم خودنمایی میکند. امسال هم در هیئت در حالی که زیر بغلش را گرفته بودند ،آمده بود.

عجب مجلس ترحیمی داشت.

آقای محدث هم در جلسه اش سنگ تمام گذاشت .او را بعنوان بنده خدا یاد میکرد نه بنده مال و منال و پست و مقام و... .

خداوند رحمتش کند.

/ 3 نظر / 104 بازدید
ح.ج

سلام خدایش رحمت کند