حکایت بهائی نشدن علی خان از زبان خودش برای پدرم

خوشبختانه به او بر نخوردیم و به خانه آمدیم . از تصمیم خود زیاد خوشحال نبودم و با خود می گفتم یک لقمه نان ارزش این وصله ننگین را ندارد ! این فکر مانند خوره به جانم افتاده بود . چرا این اشتباه را کردم و به آنجا رفتم . شب در عالم خواب دو نفر درب خانه ،مرا صدا زدند . درب خانه مثل همیشه باز بود ، با صدای بلند گفتم بیائید داخل . گفتند شما بیا بیرون ؛ با شما کار داریم . دو نفر مامور با هیبت خاصی بیرون درب منتظرم بودند . گفتند : بیا برویم حسینیه فخارخانه ، با شما کار داریم . جرات نرفتن و رد کردن درخواست آنها را در خود نمی دیدم . به دنبال آنها راه افتادم وارد حسینیه شدم . جلسه سنگینی در حسینیه بود و شخصیتهای ناشناسی در آنجا بودند . سلام کردم ، با اکراه جواب سلام مرا دادند و بلافاصله حکم در مورد من صادر شد . حکم این بود که مرا به فلک بکشند ، چوب فلک را آوردند و پاهایم را در فلک گذاشته و ماموری با ترکه (چوب انار مخصوص تنبیه) شروع به زدن به کف پایم کرد . هر چه گریه و زاری و شیون کردم فایده ای نداشت . آنقدر ترکه به کف پایم زد تا خودش خسته شد . دستور دادند تا طناب دیگری یباورند .

 گفتم :طناب برای چه می خواهید ؟!!!

 طناب را بر چوب فلک بستند و توسط قرقره ای که بالای سقف حسینیه و مخصوص چراغ بود مرا بالا کشیدند . سقف حسینیه حدود 10 برابر سقف واقعی آن شده بود . قلبم از ترس نزدیک بود از حرکت بایستد . هر چه نعره و فریاد می زدم بی فایده بود . بعد از آن مرا پائین آوردند و فلک را باز کردند و یک طبل آوردند ، طبل را به من دادند و گفتند : طبل را بزن . گفتم : طبال چی نیستم . اما دستور بود و باید می زدم ؛ طبق دستور و ترسی که داشتم و با چوب آن شروع به زدن طبل کردم . نگاه کردم و دیدم که کوچه ای در انتهای حسینیه باز شد . آتش از کوچه به بالا زبانه می کشید . طنابی این طرف و آن طرف کوچه وصل بود . با نوای طبل ، آدمهائی از روی طناب رد می شدند و بعضی ها هم درون آتش می افتادند . من همچنان طبل می زدم . نوبت به یک بیدگلی شد . او را می شناختم اهل محله حاج عبدالصمد بود . عِرق ولایتی من تحریک شد با خودم فکر می کردم که اگر او درون آتش بیافتد آبروی بیدگلی ها می ریزد . در این فکر بودم که او از آتش رد شد و من از خوشحالی از خواب بیدار شدم . بالشتم خیس بود ، همه لباسها و تشک از گریه و عرق و حرارت آتش در خواب خیس شده بودند . بقیه شب تا صبح سپری شد . صبح علی صلاح به منزلم آمد و گفت بیا تا به دربند برویم و قرار دیروز را عملی کنیم . در جواب گفتم : رفتن دیروز برای من کافی است پدرم را آتش زدی ، از دیشب تا حالا گرفتار بوده ام . فکر کرد بخاطر باجناقم می گویم . گفت : پرده های اتاق را باز کرده ام تا به بهانه بزّازی به محله .... برویم و کسی سر در نیاورد . ماجرای خواب را برایش تعریف کردم و با قاطعیت گفتم که «من نمی آیم» رفیق هستیم ،ولی رفیق دین فروشی نیستیم . او هم از رفتن پشیمان شد .

از آنروز تا به حالا هم به یاری خدا سر بی شام نخوابیده ام .

/ 1 نظر / 47 بازدید