خدایا شکر

چند روزپیش در مغازه قصابی و کبابی حاج آقاحسین آقایی بودم .

شخصی احوال اورا پرسید .سید به او گفت: " شکر خدا .آنقدر خدا نعمت به من داده است که باید چند نفر راهم اجیر کنم تا در شکرگزاری کمک من بکنند. "

این جمله برایم خیلی جالب و معنادار بود.

واقعا" در برابر نعمتهایی که خدا به ما عنایت کرده خیلی غافلیم.

خودم را میگویم،شما چطور؟!

بد نیست یکبار کتاب توحید مفضل  ویا ترجمه دعای امام حسین ع در روز عرفه را مرور کنیم.

 خدایا شکر

خدایا مرا از شاکرین قرار بده نه از غافلین...آمین

/ 1 نظر / 4 بازدید