رفقای قدیمی

حاجی همیشه میگه:همه چیز تازه و نو خوبه الا " رفیق"

اخوان محترم عصیری؛ حاج آقا محمد و حاج آقا علی از دوستان و همسفران قدیم پدر در عیادت از ایشان

/ 1 نظر / 10 بازدید
م. شاهیان

با درود و سلام از کودکی، یعنی از زمانی که حاجی محمد را در محله قدیمی (توی ده) ، خصوصا بیشتر در مغازه حسین خیاط( آقای ایمانی)، میدیدم، او را مردی خوش مشرب و خوش برخورد و بذله گو و مردم دار میشناختم، شیرین سخن بودن و خوش صحبت بودن او از دیگر صفاتی بود که باعث میشد هر شب تعدادی از اهالی محل در مغازه حسین خیاط پای داستانهاو حکایتهای او بنشینند، تدین و دیانت واقعی او از یک طرف و آشنایی او به روشهای درمانی انواع بیماریها از طریق مواد گیاهی و خوراکی(آنچه که امروزه طب گیاهی مینامند) باعث شده بود که حاجی مورد وثوق و اعتماد مردم نیز باشد، جمیع خصایل مذکور امروزه در کمتر کسی میتواند جمع باشد، در ذهن هر کودکی شاید کمتر کسی بزرگ (بزرگوار) جای میگیرد و همواره بزرگوار باقی میماند، که حاجی محمد بزرگی اش تا ایام دبیرستان که به گونه های مختلف ، خصوصا افطار های ماه ر مضان ،همراه با بعضی از بچه های آن دوران در منزل شما جمع میشدیم در ذهن و ضمیر ما باقی ماند، و این ارادت درونی به خصایل درونی به این مرد شریف در وجود همه ما وجود داشت و دارد . خلاصه مطلب آنکه حاجی محمد تمسکی مردی است که برای اکثر افرادی که او را میشناسند ، نمونه بارز