آخرین امتحان...!

آخرین امتحان چهارشنبه (پس فردا)...البته در این پودمان.

امتحان تمامی ندارد. هر روز در امتحانیم.نه هر ساعت..ببخشیدهر لحظه...

خدا کمک کند تا همه در تمامی امتحانات مادی و معنوی سربلند شویم.

سوره مبارکه عنکبوت

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الف لام میم (۱)

 

الم ﴿۱﴾

آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم رها مى‏شوند و مورد آزمایش قرار نمى‏گیرند (۲)

 

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُتْرَکُوا أَن یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ

 

/ 1 نظر / 34 بازدید
احمد

الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار[گل]