زرنگی یا...

ازاین به بعد سعی خواهم کرد خاطراتی از یکی همکاران به نام آقارضارا در وبلاگ خود بگذارم.

آقارضا شبی خسته وکوفته با خانواده بعد از چند ساعت رانندگی به شهر دامغان میرسند.

القصه دختر آقارضا هوس پیتزا میکنه .میگفت همه شهر را گشتیم تا یک پیتزا فروشی پیداکردیم که از شلوغی قیامت بود.

رفتیم داخل برای سفارش .اون آقای نه چندان مهربان سرش را هم بلند نکرد وگفت :یکساعت دیگه پیتزا آماده میشه. گفتیم: مسافریم .بچه خوابش میاد .دریغ از هیچ توجه . توفکر بودم که چکار کنم که دیدم یکی از دوستان پیتزا فروش علت شلوغی را از او میپرسه .و او در جواب میگه که فر پیتزای ما کشوی است وگنجایش زیادی ندارد وتصمیم دارم یک فر دوار بخرم تا گنجایش زیادتری داشته باشه.

من که این صحبتها را از کنار میشنیدم بعد از3دقیقه جلو رفتم و کنجکاوانه به داخل کارگاهش نگاه کردم .آقای پیتزا فروش گفت بفرمایید .من هم خودم را تولید کننده فر دوار در تهران معرفی کردم. ایشان مرا تحویل گرفت و بعد ازاینکه چند سوال تخصصیش در خصوص فر دوار را ماهرانه وبا خونسردی پاسخ دادم ! ایشان بلافاصله سفارش پیتزای مرا گرفت و اولین پیتزایی که از فر بیرون آمد را به من داد و هنوز هم منتظر تماس من برای سفارش فر دوار است!

/ 2 نظر / 3 بازدید
غریب آشنا

سلام هر چه که دلم خواست نه آن شد! هر چه که او خواست همان شد!