توقع

چند روز پیش از این  طی تماس تلفنی که آقا محسن عزیز"مهندس بذرافشان" ( ایشان  یکی از دوستان قدیمی ، ناب  و مرشد اینجانب میباشد)، با من داشتند حضرت ایشان نقدی بر وبلاگ من زد و فرمودند که متوجه شدیم حتی دکتر پسر شما کیست!و...

البته مطالب ذیل را به جهت شوخی با ایشان مینویسم .وگر نه بنده حداقل به نظر خودم شخصیتی انتقاد پذیر هستم.

فکر میکنم استاد محسن وبلاگ من را ازنظر علمی با وبلاگ آیت اله جوادی آملی ویا پروفسور سمیعی اشتباه گرفته ویا از من توقع دارد که :

 در بیان مطالعات «ویت من – لاوین» در خصوص همبستگی میان شرکت کنندگان در فراگرد ارتباطی یا پژوهش  «شیدل» و «کراول»  درباره  بازخورد ارتباطی و یا سومین جنبه از  گشودگی که یکی از عاملهای اثربخشی ارتباطات می باشد ،که اولین بار توسط «آرتور بوچنر» و «کلیفورد کلی»  مطرح شده است مطلب بنویسم.

  و یا مانند پیاژه که 15 سال روی رشد شناختی کارکرد و نظریه رشد شناختی و تحول آن را داد و بررسی تعامل رشد شناختی  با عوامل رشد را بررسی کرد کنفرانس ارائه دهم.

 و یا نظر شیعه و سنی  در خصوص قیاس مستنبط العله و منصوص  العله و استصلاح و استحسان  چیست ؟ بحث کنم.

و یا بررسی تعریف حقوق موضوعه و ویژگیهای قواعد حقوقی و یا بحث بر روی ماده 472 قانون که عین مستاجره  باید معین باشد پس  اجاره عین مجهول  یا مردد باطل است را تفسیر کنم!

و یا در مورد محرک غیر شرطی UCS و محرک شرطی CS و همچنین پاسخ  غیر شرطی UCR و پاسخ شرطی CR را  در رفتار پاولف در آزمایش روی سگ نازنینش برای بررسی  شرطی سازی  کلاسیک پیاده  کنم و بقیه شرطی شدن های اطرافمان را در این فرمول بگنجانم.

و یا ضریب هوشی در کودن ها و کاناها و کالیوها چند است و یا اگر اختلال نورتیک درمان نشود به سایکوتیک مبدل خواهد شد.

نه مهندس جان بضاعت من همین است که میبینی.

همین که منت میگذاری و سری به وبلاگ من میزنی برای من از سرم هم زیاد تر است.منتظر نظرات سازنده ات هستم.

دوست کوچک شما:احمد تمسکی بیدگلی

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
مجتبی

ایول ایول حاج احمد و ایول قلمبه سلمبه را ازکجا کپی پیست کردی