صلوات

یکی میگفت:کد ارتباط با خدا صلوات است.

این جمله خیلی به دلم نشت...

/ 3 نظر / 5 بازدید
سید حسن سعیدزاده

سلام همین؟ پس تا حالا کجا بوده ای؟

ح.ج

سلام صلوات [گل]

عليرضا

صلوات كليد هر قفل بسته اي است