روزه

دیشب در مسجد به یکی از بچه ها میگفتم :اگه غیبت و تهمت و یک مقدار گرسنگی و تشنگی نباشه ،روزه های امسال هم چیزی نیس ها !!

بنده خدا سری کج کرد و گفت باور کن غیبت و تهمت را میتونم کنترلش کنم اما موارد بعدی ...سخته

عکس از اینترنت.با کمال عذر خواهی از روزه داران

بی اختیار یاد این شعر افتادم که همیشه استاد جشنی سر کلاسهای بعد از ظهر دانشگاه ،هنگام خمیازه کشیدن دانشجویان باصدای بلند و اشاره به او میخواند و تقریبا" نمیگذاشت طرف با خمیازه اش حال کند:

تنها تو نیستی که گرفتار این غمی

بر هر که بنگری  به این درد مبتلاست

انشا’الله خداوند به کرمش این روزه ها را از همه قبول کند و به هرکس که دلش میخواهد روزه بگیرد طاقتش را عنایت کند که حتما"میکند.

/ 2 نظر / 4 بازدید
گنهکار ملتمس دعا

خوش به حال اون بچه مسجدی که میتونه غیراز تشنگی و گرسنگی مبطلات دیگر روزه را کنترل کنه حتما بگید نزد خدا سفارشمون را بکنه شوخی بامزه ای بود نه؟

محسن معتمدی

با سلام[گل] نماز روزه ها قبول یا علی