/ 1 نظر / 9 بازدید
م. شاهیان

سلام و درود عرض شود خدمت احمد آقای گلم که دنیا ، دنیای تغییرات و دگرگونیهاست، و شما یقینا به این امر مهم واقف میباشید. به علت کم شدن تدریجی نیروی حافظه در بین مردم و خصوصا قشر بسیار زحمتکش دانشجو، کف دست آنان دارد کار همان ذهن و حافظه را انجام میدهد، این دستها آلوده نیست، این دستهای زحمت کش است ، که دارد بار حافظه را هم به دوش میکشد.