نیروی دریایی

سلام

از آقارضاچه خبر؟

آقارضا تعریف میکردکه :  اوایل که کمیته  درست شده بود گزارشی دارند از چند معتاد که در یک باغ مشغول مصرف مواد مخدر هستند.

باغ را محاصره کرده و وارد آن میشوند تا معتادان را دستگیر کنند.

یکی از معتادها  موقع فرارمیپره توی استخر آب !

مآمور کمیته به او میگه "بیابیرون"

-معتاد میگه:"شما نمیتونید مرا دستگیرکنید."

مامور:"برای چی"

_ "چون داخل آب حوزه نیروی دریایی است" 

/ 1 نظر / 4 بازدید
mina

به این میگن معتاد با استعداد