اول مهر

ضمن تبریک روز  اول مهر به همه معلمان سختکوش و

دانش آموزان عزیز

خیلی وقتها به شوخی با معلمها که تعدادشان در فامیل ما کم هم نیست، بر سر مقایسه کارکرد معلمان و کارمندان بانک ،کل کل میکنیم . اما جالب است بدانید که شب اول مهر خواهر خانمم به طعنه گفت:

فردا اول مهر است و اتفاقا"روز بیکاری من در هفته!!!!

/ 1 نظر / 37 بازدید