آقا جان بیا ولی...

مهدی جان!

از دوری تو غمین نالان هستیم  

  وز کرده خود کمی پشیمان هستیم

اصلیت ما را تو اگر میپرسی   

  از کوفه ولی مقیم ایران هستیم

از جور زمانه ما شکایت داریم     

  اندازه کوه و صخره حاجت داریم

هرجمعه که شد بیاکه ما منتظریم 

   این هفته فقط نیاعروسی داریم

صدموعظه کن ولی ز تسلیم نگو 

  ازخمس و زکات وضرب وتقسیم نگو

آقاتوبیا ولی فقط با یک شرط

 از آنچه که ما دوست نداریم نگو

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
مسعود تمسکی

متاسفانه همینطور است و اغلب ما در سخن و ظاهر منتظریم کاش هر یک از ما به اندازه انتظار دیدن دوستی که فقط نیم ساعت خلف وعده کرده، منتظر امام زمان بودیم معبودا ما را در جرگه منتظران واقعی حضرتش قرار ده