سلامی دوباره

ضمن تشکر از دوستان،حضور شما عارضم که :چند روزی مسافرت بوده ام.با پستهای جدید و تجربیاتی نو در آینده ای نزدیک خدمت میرسم.

 

برتابلو  زیبایی در یک مغازه اینچنین نگاشته شده بود:

این دنیا به دوربین مدار بسته مجهز است.

بیدرنگ به یاد پایان سوالات امتحانی مثلثات آقای عربیان در دوران دبیرستان افتادم که مینوشت:

عالم محضر خداست ،در محضر خدا معصیت نکنید.(برای جلوگیری از تقلب بچه ها و قلقلک وجدان آنها)

/ 0 نظر / 4 بازدید