استمداد

استاد عزیزم آقای سید حسن سعید زاده بیدگلی که با این ادبیات برای اینجانب کامنت میگذارید:دلت روشن

شما که تمسک جسته اید به مستمسکی مستور و در مرصاد امساک چوب سیاه ما را زاغ میزنید به کدامین آلائ تلمیح بیانتان را نثار حضیض آبرویمان میکنید و جسم هزال هزیلمان را میلرزانید
چندی است که به مرصادید
حقیر زمین خورده گرد و غبار قدوم مبارکتان هستم

خودتان که سرورید و آقایید.
مسرور باشیدhttp://www.sahba313.blogfa.com /

شما را به خدا رحمی،ترحمی...

برای  ما زیر دیپلم نظر بگذارید.ما با این قایق شکسته و این پاروی ناقصمان تاب امواج خروشان اقیانوس ادب و فضل جنابعالی را نداریم و در غرقاب این بحر به سر منزل مقصود نتوانیم رسید.

سید دوستت دارم.کوچولوتم.شماره کفشت را در دو ضرب کنی وزن ماست.التماس دعا

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
سیدحس سعیدزاده .صهبا بیدگلی

سلام استمداد از که جسته اید؟ دیگر به مثابه علی ما نقل نمیگویم تا دچار سونامی اقیانوس دامن اطلسی شما نشوم اما عرضی دارم ایهام و ابهام نهفته در جمله پایانی شما یعنی شماره کفش و وزن چنان مستدل و قوی است که سر در نمی آورم به کدام در گفته اید که کدام دیوار بشنود حالا من استادم یا شما پشه را جرات پرواز به میدان تو نیست قطره را تاب رجز خوانی باران تو نیست خاک پای شما صهبا با همان وزنتان قدم نهید بر دیدگان من به دیده منت یلدا مبارک

حسین بیدگلی

میگم چقدر شما دو تا ا دبیات خرج هم می کنید یک کلمه بگید احمد دوست داریم[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]