جای شما خیلی خالی بود"مشهد امام رضاع"

بعد ازامتحانها که البته از لحاظ ذهنی و روحی خیلی خسته ام کرده بود,تصمیم به مسافرت به تبریز گرفتیم .

به پیشنهاد خانم که گفتند این بار بر خلاف گذشته باید با فامیل من به مسافرت برویم, موضوع را با باجناقها مطرح کردیم...

...و امان از اینکه زن یک خانواده مایل به انجام کاری باشد.

بالاخره با 5ماشین و 22سرنشین که از فاطمه 9ماهه من شروع وبه پدر خانوم 70به بالایم ختم میشد در یک عقب گرد به جای تبریز از مشهد مقدس سر درآوردیم(یقینا"خواست خدا و لطف آقا امام رضا ع بود که ما را طلبید) جای همه دوستان خالی بود .

خدایی چه با صفاست این حرم.......

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
مسعود تمسکی

سلام زیارت قبول