ماجرای من و حسن بیدگلی در واژگونی خودرو 2

 خاطرم هست که یک سگ در بیابان کنار جاده می دوید و به شدت پارس می کرد .

 حسن به من گفت فکر کنم این سگ اعصاب ندارد !  من هم مثل همیشه که از گفته های نغز و طنز حسن شاد می شوم خنده ای کردم و ناگهان چشمم به جاده ای که در پیش رو داشتیم افتاد . آقای زارع زاده خط وسط جاده را منحرف شد . پیش خود گفتم شاید دست اندازی را می خواهد رد کند اما عمق قضیه ژرف تر از دست انداز بود ؛ در کسری از ثانیه در حالی که کیلومتر ماشین عدد 80 را نشان میداد ، کاملا به لاین دیگر منحرف شدیم .

حالا بود که متوجه شدم علی آقا خواب است و ماشین در حالی که با سرعت به طرف کاشان می رود، که کنترلی بر فرمان آن نیست .

 چرخهای طرف راننده در شانه خاکی افتاد . ارتفاع زیادی بین جاده و شانه خاکی نبود .

 از پشت سر علی آقا باید فرمان را می گرفتم و به آرامی به لاین خود بر می گشتیم و ایشان را  بیدار می کردم . اما این فکر هیچ وقت عملی نشد . با صدائی بلند گفتم : علی آقا !!، آقای زارع !! و ایشان از خواب پرید . غربالک فرمان را به سرعت به طرف جاده برگرداند...

... و آن چه که نباید بشود اتفاق افتاد .

 در حالی که هیچ خودرویی عقب و جلو ما نبود خودرو با همان سرعت واژگون شد و پس از چند کله ملق در سمت راست جاده در میان برکه های کوچکی از آب که از باران شب گذشته جمع شده بود ، روی چهارچرخ آرام گرفت من از درب پیاده شدم . آقای زارع در حالی که صورتش غرق در خون بود  از شیشه جلو  ماشین خارج شد و اما حسن ، حسن در ماشین نبود ؛ زیر ماشین هم نبود .

 او بعد از زمین خوردن سقف ماشین و باز شدن درب و به علت وزن سبکی که داشت از ماشین به بیرون پرتاب شده بود و از ناحیه کمر در میان برکه ای از آب فرو د آمده بود .

 در حالی که لباسهایش خیس و گل آلود بود، سر و صورتش هم غرق خون شده بود . الحمد الله هوشیار بود و بعد از بیرون آمدن صورت چهار دست و پا از آب روی زمین دراز کشیده و گفت احمد استخوان های کمرم شکست .

بعد از توقف چند ماشین و رساندن آنها به بیمارستان نقوی و عکسبراری معلو م شد که چند مهره کمر حسن شکسته است .

در بیمارستان بودیم که آقای ترابی دیگر همکارمان که به طرف کاشان می آمده بود ، عینک مرا به بیمارستان آورد . بعدها هرکس به عیادت حسن می رفت ، او به شوخی می گفت : کمر من در تصادف نشکست بلکه احمد بر اثر نداشتن عینک و پایمال کردن کمر من باعث شکستگی مهره های کمر من شده است . بعد از 45 روز استراحت مطلق و بستن کمر بند آلومینیومی (بقول حسن ، زین اسب) دوباره حسن به سر کار آمد .

الحمدلله به خیر گذشت. اگر کسی در قسمت جلو (شاگرد) نشسته بود ،قطعا"در آن سانحه جان سالم به در نمیبرد.

حکم حسن را برای شعبه کمال الملک زدند و جالب اینکه بعد از یک ماه آن، حکم من را هم برای شعبه کمال الملک زدند و دوباره باحسن در یک شعبه مشغول به کار شدیم.

/ 4 نظر / 6 بازدید
بیدگلی

سلام به حسن گفتم برو وبلاگ احمد تمسکی را بخوان برای تو نوشته است[هورا][هورا][هورا]

ناشناس

منظورتون از حسن آقای بیدگلی هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

در کوچه های بیدگل

ساعت حدودأ سه و نیم بعد از ظهر بود،از سر کار برگشته بودم و آخرین لقمه های غذا را می خوردم که تلفن زنگ زد،به طرف تلفن رفتم گوشی را برداشتم احمد تمسکی بود می گفت دفترچه حسن را بیاور بیمارستان نقوی گفتم چرا گفت حسن چپ کرده گفتم حسن که ماشین نداشت گفت با ماشین رئیس چپ کرده گفتم چِش شُدَ گفت از کمرضربه دیده در دلم گفتم اِ اِ بلند شدم نگاهم به قاشقم خورد که پر از غذا منتظرم بود لباس پوشیدم و به طرف در حرکت کردم زنم گفت کجا میروی بیا غذاتا بخور گفتم نمیخوام بستنیش خوشمزه تره.درب اتاق حسن را زدم گفتم دفترچه حسن را بده گفت چرا گفتم حالش بهم خورده بردنش بیمارستان ... .وارد بیمارستان شدم حسن را دیدم که روی برانکارت چرخدار خوابیده بود با اطرافیان صحبت کردم فهمیدم از ناحیه ی نخاع کمر آسیب دیده به پایین پایش رفتم او را نگاه کردم او هم مرا نگاه کرد پس از چند لحظه که خودرا به سختی کنترل میکردم به او گفتم پایت را تکان بده او هم تکان داد نفس راحتی کشیدم و روی صندلیبیمارستان نشستم پس از چند روز نسخه ای به من دادند و گفتند از فلان داروخانه اینها را بگیر به فلان داروخانه رفتم کمربندی شبیه زین اسب به من دادند و گفتند این را به کمر