زبان میخی !!

دیروز در کلاس مردم شناسی استاد شفیعی صحبت از خط میخی شد.

ایشان گفتند که دانشجویان ارشد تاریخ ، چند واحد خط میخی را هم پاس میکنند.

محمد شب خوان دستش را بالا گرفت و گفت: استاد در کاشان زبان میخی هم داریم.

- زبان میخی!!!؟      

- بله

_ منظورت چیست؟

 

- برای مثال:

میخَىْ بِﺧَىْ نِ میخَىْ نِ خَىْ

 

(لطفا" با لهجه کاشانی غلیظ بخوانید)

استاد و دانشجویان از خنده منفجر شدند.

/ 2 نظر / 52 بازدید
ایمانی

سلام احمد جان جالب بود کاشونی ها از این تیکه پرونی ها زیاد دارند. موفق باشید