کلینکس

آقا رضا میگفت :یکی از رفقا رفته بود مغازه داداشش تا برای یک ساعتی که او نبود مغازه را اداره کنه.

خانم با کلاسی اومد تو مغازه وگفت:"آقا ببخشید کلینکس دارید ؟ بنده خدا که نمیدونست منظور او چیه.گفت: نه خانوم تموم کردیم.

خانم نگاهی به قفسه های بالا کرد وبا اشاره انگشت به قفسه دستمال کاغذی ها گفت:"پس اینا چیه؟

- تازه آورده ایم حواسم نبود.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید