فزت و رب الکعبه

الهی!صدبار اگر دوباره دنیا آییم

از دشمن مرتضی علی بیزاریم                       

به خدای کعبه رستگار شدم.

ایام تسلیت.التماس دعا

/ 3 نظر / 43 بازدید
ح.ج

سلام محتاج دعاییم.

باختر

سلام از محضراحمد آقای تمسکی التماس دعا داریم