زیارت فیض آباد

سه شنبه گذشته به اتفاق چند نفر از همکاران با خانواده به زیارت فیض آباد"سلیمانیه"  رفتیم.

این بقعه درفاصله 10 کیلومتری شمال نوش آباد قرار دارد.قدمت این بارگاه به دوران قاجار وبه شماره 7670ومورخه10/03/1381در فهرست آثارملی ایران به ثبت رسیده است.

در این چند سال اخیر تعمیر ساختمانهای قدیمی به رفت وآمد زائرین رونق بیشتری بخشیده است.

بعد از استقرار در زیارت ورفتن به تقی آباد

 ودیدن چند شتر تازه زایمان کرده  که آنجا بودند سراغ بقیه را از آقای علی حاجی که جزء 20 خانوار ساکن در آنجا بود گرفتیم که  ایشان گفتند :" بقیه شترها برای چرا در بیابان هستند."

سپس به زیارت  آمدیم.

پخش صدای اذان را همیشه در تلویزیون به همراه تصاویر مناظر سرسبز وآبشارهای زیبا و گل وبلبل  دیده ایم.

اما این دلیل نمی شود که اگر در زیارت فیض آباد باشی وصدای اذان را در حالی که  فقط چند درختچه کویری و بوته های تیغ و نوارهای پوست ماری زیبایی که از حرکت ریگ های روان این دیار روی آجرهای 25×25 قدیمی کف صحن زیارت که چشمان هر رهگذری را نوازش میدهد ، بشنوی  خالی از لطف باشد.

ناخود آگاه با این وصف به یاد شعر شاعر معاصر استاد شفیعی کدکنی افتادم:

" به کجا چنین شتابان ؟"     گون از نسیم پرسید
- دل من گرفته زینجا , هوس سفر نداری؟ ز غبار این بیابان؟
"همه آرزویم اما.... چه کنم که بسته پایم.... "
به کجا چنین شتابان؟
- به هر آن کجا که باشد بجز این سرا سرایم  -
"سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را
چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی
به شکوفه ها به باران
برسان سلام ما را "

 

به هر حال جای همه خالی بود .بعد از اقامه نماز مغرب وعشاء و زیارت وقتی سیخهای  جوجه کباب آماده شده را رها کردیم تا آتشی برای سرخ کردن فراهم کنیم:گربه ای آمد و از فرصت جو گیر شدن بچه های نگهبان سیخها که مانند پدرانشان وقتی آتش میدیدند،مبهوت آن میشدند،حسن استفاده را کرد وگوشت سیخی را به دندان گرفت و با سیخش به دهلیزی خزید.

این حرکت یعنی با سیخ بردن خیلی جالب بود . من به دوستان گفتم طبیعت حیوان رفع گرسنگی است .ما باید مواظب میبودیم.

بعد ازشام و باز شدن درب آن جا سیخ خالی را برداشتیم!!!!وبه منزل آمدیم.

                                                                                                             

                                                                           

 

 


 

 

 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید