تب

یک مثل قدیمی میگه:

برای کسی بمیر  !  که برای تو تب کنه!!!!

عجب روزگاری شده!

خدایا شکرت.

هرکس بد ما به خلق گوید

                             ما صورت او نمی خراشیم

ما خوبی او به خلق گوییم

                              تا هر دو دروغ گفته باشیم.

همینجوری.

نگران نشوید.

/ 0 نظر / 42 بازدید