شاید دردی مشترک وشاید هم...

_گفتی 20دقیقه سیستم را روشن میکنم و چند تا وبلاگ را  می بینم و یه پست میذارم و میام

-بابا اومدم دیگه. چشم ،چشم

_ساعت 5/1 نصف شب شده هنوزم که پای اینترنتی

-باور کن که تموم شد ،اومدم...

-من برای خودت میگم .فردا روز رونده و بانک خیلی شلوغه.بعد ازظهر هم دانشگاه کلاس داری .رحم به چشمهای عمل کرده ات بکن.   

انشااله خداوند ما را قدردان نعمتهایی که به ما داده است قرار دهد.همسرم سیده و خانمی بسیار متین است که همیشه رضای خدا را در انجام امورات محوله اش در نظر دارد.مادری مهربان برای فرزندانم و دختری قدردان برای والدینش و عروسی نیکو برای والدین من و...هر چه بگویم کم گفته ام.

سعی میکنم حرفهایم در حد شعار نباشد و مراعات خود و خانواده را در زمان  وبلاگ نویسی و وبلاگ خوانی بنمایم.انشااله

/ 4 نظر / 6 بازدید
حسین بیدگلی

همه ما بیمار این دستگاه و در گیر این گونه دعواها یم زود باش پاشو برو تا کتک نخورده ای

مسعود تمسکی

سلام همینطور است

محسن معتمدی

روز رونده یعنی چه