موبایل

آقا رضا میگفت :یک روز توی تهران مشغول رانندگی بودم ‘و همزمان با موبایل هم صحبت میکردم.

نزدیک یک تقاطع متوجه آقای پلیس شدم که داشت به من نگاه میکرد! در یک لحظه گوشی را از دستم رها کردم ومشغول خاراندن گوش شدم.

وقتی به چراغ قرمز تقاطع رسیدم ‘آقای پلیس با یک لبخند معنا دار یواشکی به من گفت:

خودتی!!!!!! حالا گوشیت را از زیر پات بردار خاکی نشه!!!! 

/ 1 نظر / 4 بازدید
سعیدزاده .صهبا

سلام.اون اقا رضای اولی بیشتر به دلم نشست زرنگیشو میگم.موفق باشید.