دو حکایت از مرحوم سید مهدی قوام و دو درس اخلاق

سید مهدی قوام و یخ فروش

سید مهدی قوام یه روز از مجلس روضه داشته برمیگشته خونش که یهو یه چیزی توجهش رو جلب میکنه. می شنوه که یه شخص داره های های داد میزنه و گریه میکنه…..

 میره جلو تر و میبینه که تو میدون شهر هیچ کاسبی نمونده به جز یه یخ فروش که داره داد میزنه: که آهای مردم بیایید یخ های منو بخرین،این همه سرمایه ی منه، سرمایه ام داره آب میشه و از بین میره…

.وقتی سید اون صحنه رو میبینه همه یخ های اون مرد رو میخره و خودش هم میشینه کنار دست اون مرد یخ فروش شروع میکنه به گریه کردن…

 

مرد یخ فروش میپرسه شما چرا گریه میکنی؟

 

سید میگه تو با این کارت چه درسی به من سیدمهدی دادی ...  تو یخ هات داشت آب میشد این همه داد زدی گریه کردی…..

من چیکار کنم که عمرم آب شد….

تو گناه آب شد…

 

سیدمهدی قوام و دزد !

آقای هاشمی نژاد تعریف کرد: از یک میوه فروش که روی چرخ میوه ریخته بود برای دیدن سید میوه خریدیم. وقتی خواستیم پول بدهیم، پول را قبول نکرد. گفتم اگر مبلغ را نگیری میوه را نمی‌برم. میوه فروش گفت آقا سید دست من را گرفت و از جهنم به بهشت برد چگونه پول بگیرم؟
بعد تعریف کرد یک روز سید با عیالش از خانه بیرون رفتند من هم که در محل به دزدی شهرت داشتم به خانه‌ی سید رفتم مقداری اسباب جمع کردم و خواستم از خانه بیرون بروم که در خانه باز شد و سید با عیالش وارد شد.
نگاهی به من کرد و سلام گرمی کرد و گفت «حالا که تا اینجا آمده‌ای بیا برویم یک چایی بخوریم»
داخل خانه برگشتیم. سید برایم میوه و چای آورد. بهم گفت:«اهل کجایی؟» گفتم خاکسفید. گفت:«این فرش دستی ها مال تو. یک چرخ دستی و میوه بخر و داخل آن بگذار. هرچه هم که از بارت ماند و نخریدند شب خودم از تو می خرم.»
با این کارش مسیر زندگی من را عوض کرد !
 
سایت:سائلین الزهرا
/ 3 نظر / 44 بازدید
علی روغنی

سلام آخ که چقدر مرام هامون نزدیکه!؟! ما عیب ندیده را جار میزنینم و آبروی دوستان و همکاران و همسایگان و .... می بریم! ..... دلت شاد همکار عزیزم[گل]

حمید

سلام سری زدم گفتم شدشدنشدنشد ولی دیدم که شد. باحال بود .مستفیض شدم.

احمدرضا فرزین

جالب بود و آموزنده. فرزین